BUDIMEX

 • Budowa Pomorskiej Kolei Metropolitalnej, Etap I – Rewitalizacja „Kolei Kokoszowskiej”
 • Budowa drogi S7 Gdańsk– Elbląg odc. Koszwały – Elbląg
 • Budowa drogi ekspresowej S-8 od węzła Róża do węzła Rzgów w województwie łódzkim
 • Trasa Słowackiego w Gdańsku. Zadanie III
 • Przebudowa drogi krajowej DK nr 25 na odcinku Mąkowarsko – Buszkowo
 • Rozbudowa płyty postojowej dla samolotów w Porcie Lotniczym w Gdańsku
 • Budowa nowego odcinka drogi krajowej nr 59, spełniającego funkcję obwodnicy Mrągowa – Zachodnia obwodnica Mrągowa
 • Budowa drogi ekspresowej S51 Olsztyn-Olsztynek
 • Budowa wiaduktu przy Biskupiej Górce w Gdańsku (wykonanie i utrzymanie tymczasowej organizacji ruchu wraz z dostawą i montażem oznakowania; prace pomocnicze na kontrakcie)
 • Roboty budowlane dot. napraw osuwisk skarp na trasie „Obwodnicy Augustowa” droga S61 i DK8
 • Zaprojektowanie i budowa przystanków Pomorskiej Kolei Metropolitarnej przy linii 201 – Gdynia Karwiny i Gdynia Stadion
 • Poprawa dostępu kolejowego do portu morskiego w Gdyni
 • Prace naprawcze w zakresie uzupełniania masą zalewową spękań poprzecznych i podłużnych na warstwie ścieralnej SMA – „Połączenie dróg krajowych – Trasa Sucharskiego. Zadanie I. Odcinek Obwodnica Południowa Gdańska – Węzeł Elbląska”
 • naprawa ekranów akustycznych nr 7 k/Kwidzyna w ciągu DK-90
 • Wprowadzenie i obsługa tymczasowej organizacji ruchu na kontrakcie „Budowa ul. Towarowej od skrzyżowania ul. Towarowej z ul. Leonharda do węzła wschód/(S51)”

NDI

 • Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską – Część 1
 • Rozbudowa i modernizacja sieci drogowej i kolejowej w Porcie Zewnętrznym w Gdańsku
 • Budowa
  linii tramwajowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ulicy Nowej
  Bulońskiej Północnej w Gdańsku w ramach Gdańskiego Projektu Komunikacji
  Miejskiej
 • Budowa Drogi Wodnej Łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską – cz. I
 • Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 512 na odcinku Pieniężno-Bartoszyce

METROSTAV

 • Wdrożenie czasowej organizacji ruchu i utrzymanie ciągłości ruch w ramach Inwestycji „Budowa drogi S-7 Gdańsk (A-1) – Elbląg (S-22)  odc. Koszwały (DK nr 7, W. Koszwały) – Elbląg (z węzłem Kazimierzowo)

MTM S.A.

 • Poprawa stanu nawierzchni ul. Świętokrzyskiej na odcinku od ul. Wieżyckiej do ul. Wielkopolskiej w Gdańsku

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

 • Modernizacja oznakowania szlaków turystycznych